Het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers versus De Drie Notenboomen

Vorige week stond in de landelijke pers te lezen dat de voltallige Tweede Kamer aan het kabinet vraagt hoe er voor een uitwerking van de punten in het Borst-Gaemers manifest gezorgd zal worden.

Dit is een duidelijk signaal vanuit de politiek dat er werk gemaakt moet worden van een gezondheidszorg die volledig op de mens is gericht, en niet op het systeem.

Wij, De Drie Notenboomen – de franchiseorganisatie achter de kleinschalige woonvoorzieningen Thomashuizen en Herbergier – juichen dit alleen maar toe. We werken immers al jaren volgens deze principes.

Wij hebben daarom een brief verstuurd naar alle Kamerleden, waarin we onze manier van werken nogmaals onder de aandacht brengen, en uitnodigen uit tot contact.

De brief kan je hieronder lezen. De bijlage bevat een brochure die we in september aan Martin van Rijn hebben overhandigd. Hierin staat te lezen hoe wij als organisatie vernieuwen in de zorg, en daarin een mooi partnership met de overheid (kunnen) vormen. Wij formuleren hierin 3 duidelijke vragen aan de politiek om samen werk te blijven maken van mensgerichte zorg.

Onze brief aan alle leden van de Tweede Kamer

Onderwerp: Thomashuizen en Herbergiers: al jaren scherp op zorg

Waarde leden van de Tweede Kamer,

Het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers over de ouderenzorg is hotter dan hot, en dat juichen wij toe. Meer nog, we bewonderen dat de kamer uitdrukkelijk wenst dat het kabinet op korte termijn werk maakt van de inhoud ervan.

Het manifest beschrijft een set punten die moeten maken dat de zorg georganiseerd wordt zoals we die voor onszelf zouden willen. Toewijding van zorgprofessionals, een aangenaam werkklimaat, een gerichte kwaliteitstoetsing, het bewust inzetten van financiële middelen en last but not least: het inzetten van voldoende personeel om aandacht te kunnen geven aan zij die het nodig hebben.

Voor ons – De Drie Notenboomen, de franchiseorganisatie achter de kleinschalige woonvoorzieningen Thomashuizen en Herbergier – is dat al 13 jaar dé drijfveer om dingen in de zorg anders te doen. Of beter: gewoon te gaan doen. Met die visie hebben we in die periode een warm en liefdevol thuis kunnen ontwikkelen voor meer dan 1000 volwassenen met een verstandelijke beperking – en wat in dit debat nog relevanter is – bijna 700 ouderen met geheugenproblemen. Onze nieuwste initiatieven zullen zich hoofdzakelijk op zelfstandig wonende ouderen richten, waarbij het bieden van uitstekende zorg en het voorkomen van eenzaamheid de hoofddoelen zijn.

Ons geheim zit een mix van ondernemerschap, minimale bureaucratie en maximale keuzevrijheid voor elke mens. Door de beschikbaarheid van het PGB heeft de bewoner de volledige regie in eigen handen, kiest hij/zij bewust voor een zorgaanbieder, en zijn wij allen verplicht om de allerbeste zorg te bieden. En dat vinden wij heel gewoon.

Wij brengen in het licht van dit thema graag onze manier van werken, de passie van onze zorgondernemers en het geluk van onze bewoners nogmaals onder de aandacht. Hiervoor hebben we een stuk geschreven over de link tussen beleidsmatige uitgangspunten, de wensen van de samenleving en de manier waarop wij – De Drie Notenboomen – hieraan een invulling geven.

We willen hierbij vooral inspireren. Wij pretenderen niet de waarheid in pacht te hebben. Onze werkwijze is niet voor iedereen ‘zoals het zou moeten’. We zien echter dat mensen gelukkig zijn als ze aandacht krijgen en niet als nummer worden behandeld. En dat is waar je met een uitwerking van het Borst-Gaemers manifest naartoe gaat.

We nodigen u uit om te komen ervaren hoe wij liefdevolle zorg organiseren. We kunnen er veel woorden aan verspillen, maar de beleving is nog steeds pakken waardevoller. Niet zonder trots kunnen wij zeggen dat Hugo Borst in zijn onderzoek lovende woorden had na zijn bezoek aan de Herbergier in Piershil.

We horen het graag als we u ook ergens mogen verwelkomen.

Warme groet,

Loek Winter en Willem Holleman

Namens de directie van De Drie Notenboomen

Bijlage: van-visionair-beleid-tot-concrete-uitwerking