Een belangrijke dag! Vandaag verschijnt de allereerste editie van Dwarskijker, de gazet van De Drie Notenboomen.

Dwarskijker is een oerouderwetse krant, waarin alles draait om liefdevolle zorg.

Dwarskijker is een halfjaarlijkse krant die is opgezet vanuit De Drie Notenboomen, en wordt geschreven door schrijf-lustigen die hard werken aan een mensgerichte gezondheidszorg. Voor deze eerste editie is een club van zorgondernemers uit Thomashuizen, Herbergiers, ZorgButlers en Thomas op Kamers aangetreden. Voor de volgende editie wordt gewerkt aan een nog bredere redactionele input, waarbij het doel is om inzichtelijk te maken hoe in Nederland wordt gewerkt aan een gezondheidszorg die past bij de wensen en behoeften van de samenleving.

Dwarskijker brengt nieuws en verhalen over/van/door mensen die net die andere kijk op zorg hebben. Noem hen gerust Dwarskijkers.
Het gaat over het leggen van de juiste nadrukken, waardoor mensen die kwetsbaar zijn zich begrepen en gerespecteerd voelen, en niet als een nummer beschouwd worden. Het gaat over de voelbare trend binnen de zorg waarin vertrokken wordt vanuit het individu, en niet vanuit het systeem dat al jaren als heilige graal geldt. Iedereen is voorstander van die trend, maar het is vaak heel lastig om er effectief invulling aan te geven.

De zorg verandert, en vele kleine initiatieven hebben hierbij een grote positieve impact op mens en maatschappij. Dwarskijker is een platform dat daar uiting aan geeft, en anderen kan uitdagen en inspireren om ook dingen anders te gaan doen.

De papieren krant – het aloude medium om een gedachtengoed te verspreiden – is vandaag verstuurd naar de verzamelde pers en politiek, en naar alle partners van De Drie Notenboomen. 4300 stuks in totaal. De inhoud kan verder viraal gaan via www.dwarskijker.nl.

Bekijk hier dwarskijker nummer 1-2017