logo_herbergier_subtitel_1200px-1024x242

Zorg

Deze SUB-ESSENTIE ZORG is onlosmakelijk verbonden met de ESSENTIE en gaat dieper in op het aspect ‘zorg’ in de Herbergier.

Doelgroep: bewoners/gasten

Waardigheid
Een Herbergier is een kleinschalige onderneming welke gekenmerkt wordt door mensgerichte betrokkenheid bij en op elkaar en onderlinge afstemming. De Herbergier biedt mensen een warm en liefdevol thuis in een veilige en beschermde omgeving waarin ze ondersteund worden en hulp krijgen waar nodig.

Een Herbergier wil een bijdrage leveren aan het ten goede komen van het leven van de mens in de  breedste zin van het woord.

Ieder mens mag er zijn en participeert zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Ieder leven heeft zin en een Herbergier-ondernemer zoekt steeds naar zingeving voor zijn/haar bewoners/gasten.

Een Herbergier staat voor een waardig leven en een waardig sterven. Hoewel de nadruk ligt op het leven en niet op het lijden van de bewoners worden de ogen daar niet voor gesloten. Er wordt troost geboden waar nodig. 

Medewerkers verzorgen relatiegericht en werken relatiegericht samen. Ze sluiten eerst relationeel aan en kijken dan pas wat er gedaan moet worden.

Veiligheid
Bewoners/gasten moet een goed leven hebben in de Herbergier. Om dat te bereiken wordt een zorgzame betrekking met ze aangegaan, een betekenisvolle hulprelatie.

Er wordt gestreefd naar een situatie waarbij zo min mogelijk onrustmedicatie wordt gebruikt en indien nodig wordt gezocht naar alternatieve benaderingen. Als een bewoner/gast zich veilig voelt en nabijheid ervaart, is de kans op onrust en onbegrepen gedrag minder. 

Emotionele en fysieke veiligheid wordt geboden door liefdevolle aandacht en nabijheid. Praktische veiligheid doordat de zorgondernemers en medewerkers vanuit hun betrekking weten waar de bewoner/gast is. Hij/zij wordt direct gemist als hij/zij er niet is. 

(Keuze-)vrijheid
Bewoners/gasten moet een goed leven hebben in de Herbergier. Om dat te bereiken wordt een zorgzame betrekking met ze aangegaan, een betekenisvolle hulprelatie.

Er wordt gestreefd naar een situatie waarbij zo min mogelijk onrustmedicatie wordt gebruikt en indien nodig wordt gezocht naar alternatieve benaderingen. Als een bewoner/gast zich veilig voelt en nabijheid ervaart, is de kans op onrust en onbegrepen gedrag minder.

Emotionele en fysieke veiligheid wordt geboden door liefdevolle aandacht en nabijheid. Praktische veiligheid doordat de zorgondernemers en medewerkers vanuit hun betrekking weten waar de bewoner/gast is. Hij/zij wordt direct gemist als hij/zij er niet is.