Op maandag 3 september heeft franchiseorganisatie De Drie Notenboomen een belangrijke stap gezet in het tonen hoe de zorg anders kan. Op de websites van de Thomashuizen en de Herbergier is sinds die dag een kleurrijk verhalenpalet te zien dat op passende wijze een gezicht geeft aan alle mensen die in en rond deze kleinschalige woonvoorzieningen bewegen. Op die manier wordt de meerwaarde van een Thomashuis en Herbergier voor mens en maatschappij inzichtelijk gemaakt.

Ecosysteem

Een Thomashuis of Herbergier staat bewust midden in de samenleving om zo echte inclusieve zorg te realiseren. Mensen met een beperking of dementie blijven een onderdeel van de samenleving, wat een positief effect heeft op het doorbreken van taboes en het laten voelen dat de zorg voor een kwetsbare medemens iets van ons allemaal is.

Hierdoor brengt een Thomashuis of Herbergier mensen samen. Ze wonen er, werken er of helpen een handje, ze komen er langs en zorgen met elkaar voor een geborgen sfeer. Het is als het ware het centrum van een sprankelend ecosysteem waarin relaties ontstaan en ontwikkelen. Iedereen telt er mee, ongeacht leeftijd, achtergrond  of het al dan niet hebben van een beperking of dementie.

Verbindende verhalen

Door deze verbinding met de omgeving, ontstaan er bijzondere verhalen. Ze worden vanaf vandaag gebundeld in de kleurrijke paletten  ThomashuisVerbindt en HerbergierVerbindt. Via levendige video’s, teksten, foto’s en audioreportages waan je je in de dagelijkse wereld van de inmiddels 160 huizen.

Van de bewoners van Thomashuis Zegveld die deelnemen aan de dorpsloop, over vrijwilligers die yoga geven aan Herbergier-bewoners in Schoonhoven, tot de lokale harmonie die concerten geeft in de tuin van Thomashuis Wagenberg: overal gebeuren eenvoudige maar mooie dingen die nu een gezicht krijgen.

Wekelijks zullen er nieuwe vertelsels worden gepubliceerd. De verhalenvertellers zijn telkens mensen zoals jij en ik. De verhalen die ze vertellen zijn bijzonder door hun eenvoud en tonen dat de zorgwereld perfect kan integreren in de gewone wereld. Zo wordt de toegevoegde waarde van een Thomashuis en Herbergier voor mens en maatschappij passend in beeld gebracht.

Hoe de zorg anders kan

ThomashuisVerbindt en HerbergierVerbindt passen in de opdracht van De Drie Notenboomen (DDN) om te tonen hoe de zorg anders kan. Door resoluut te blijven kiezen voor essentiële waarden als kleinschaligheid, ondernemerschap en keuzevrijheid wordt sinds 2003 zorg georganiseerd zoals je het voor jezelf zou willen: met maximaal respect voor wie je bent en boordevol aandacht voor de medemens.

ThomashuisVerbindt en HerbergierVerbindt zijn onderdeel van de creatieve marketing met uitgesproken storytelling die DDN toepast om duidelijk te maken hoe kleinschalig zorgen/wonen waarde toevoegt aan het hele Nederlandse zorgstelsel.

Sinds 2017 brengt DDN ook de tweejaarlijkse krant Dwarskijker uit. Deze heeft als doel om essentiële thema’s in de zorg zoals betaalbaarheid, kwaliteit en  werken uit te diepen en de verbinding te leggen met de rest van de sector. De volgende editie draait rond het thema ‘werken in de zorg van morgen’ en verschijnt eind oktober.