Op 26 en 27 mei jl. hebben verschillende mediakanalen uitingen gedaan over enkele Thomashuizen. Aan de basis ligt de ontevredenheid van enkele ouders van bewoners. Wij – De Drie Notenboomen – reageren bij deze graag op wat wereldkundig is gemaakt.

De inhoud van de berichten heeft ons goed wakker geschud. Het toont aan dat wij als hele organisatie – franchisegever en franchisenemers – nog meer moeten inzetten op het met elkaar in gesprek gaan, en elkaar moeten aanspreken op wat goed en niet goed gaat. Wij betreuren de incidenten die ten grondslag liggen aan de berichtgeving, maar gaan ermee aan de slag om de essentie van onze werking te beschermen: alle bewoners een thuis bieden met korte communicatielijnen, eigen regie, en mensgerichte zorg.

Het concept Thomashuizen is 14 jaar geleden neergezet vanuit de wens om zorg anders te organiseren. Die wens was heel persoonlijk, van een vader voor zijn zoon Thomas. Inmiddels vinden reeds meer dan 1000 mensen zoals Thomas een warm thuis in één van de 118 huizen.

De nadruk in de dienstverlening van De Drie Notenboomen zit in het zorgen dat zorgondernemers zich hoofdzakelijk kunnen focussen op aandacht voor hun bewoners. Pijlers hierbij zijn een degelijke werving & selectie, een opleidingstraject tot zorgondernemer en een onafhankelijke kwaliteitstoetsing.

Mede door de berichtgeving van de afgelopen dagen nemen wij onze dienstverlening en kwaliteitstoetsing grondig onder de loep, en zullen wij kijken of wij een grotere transparantie kunnen organiseren. Incidenten kunnen altijd voorkomen, maar het belangrijkste is dat we er zorgvuldig mee omspringen, er adequaat op reageren en eruit leren.

Essentieel hierbij is dat we dit – binnen de wettelijke kaders – samen met de zorgondernemers oppakken op een manier die in lijn ligt met de normen en waarden waarop het concept Thomashuizen is gebouwd.

Zo kunnen we gezamenlijk deze normen en waarden borgen voor de toekomst.