Sinds enkele maanden wordt De Drie Notenboomen met naam en toenaam genoemd op sociale media in het kader van onvrede over de zorg in enkele Thomashuizen. Wij betreuren ten zeerste dat deze onvrede er is. Iedere bewoner van een Thomashuis heeft recht op de best mogelijke zorg. Als die zorg niet wordt geboden, heeft men alle recht om zich daarover bij de zorgondernemer te beklagen. Elke zorgondernemer van een Thomashuis beschikt hiervoor over een klachtenregeling in lijn met de Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen Zorg.

Wij hechten er veel waarde aan dat alle bewoners die in de diverse huizen onder de formules van DDN wonen, de best mogelijke verzorging en ondersteuning genieten. Ook hechten we eraan dat ouders en wettelijk vertegenwoordigers zich vrijelijk kunnen uitspreken over hun ervaringen, zowel in beslotenheid als in de openbaarheid. Immers, het recht van vrije meningsuiting is een groot goed dat geen geweld mag worden aangedaan. Datzelfde geldt overigens voor het respecteren van onze belangen als franchisegever.

Wij hebben vandaag weerwoord gegeven aan een ouder van een bewoner over de berichten die zij de afgelopen maanden in de openbaarheid heeft gebracht of rechtstreeks aan ons heeft verstuurd. Het doel van deze brief is duidelijk aan te geven wat de rol van de verschillende partijen in onze organisatie is, en te benoemen dat wij niet akkoord gaan met het uiten van berichten die onszelf en de hele formule Thomashuizen kunnen schaden.

De brief kunt u hier lezen.

Belangrijke rectificatie: er is een klachtenprocedure bij de onafhankelijke klachtencommissie doorlopen en afgerond. De boodschap in de brief blijft hierdoor uiteraard ongewijzigd.