De kogel is door de kerk. Jullie hebben besloten te stoppen met het zorgondernemerschap. Ongetwijfeld een heftig besluit. Het is niet zomaar een baan die je achterlaat. Het is een manier van leven, een huis vol bewoners waar je zo lang mee samen hebt gewoond en verantwoordelijk voor bent geweest.
In deze module besteden we aandacht aan verschillende thema’s die bij het afscheid nemen komen kijken:

  • Vanuit welke motivatie stop je en welke invloed heeft deze motivatie op jou/jullie?
  • Hoe wil je straks terugkijken? En wat betekent dat voor het proces van afscheid nemen?
  • Welke emoties komen kijken bij het afscheid nemen en hoe ga je daar mee om?
  • Hoe ga je om met het zakelijke stuk van stoppen?
  • En ook: hoe kijk je naar jouw ambassadeurschap van de formule?
    Wat zou jij nog willen bijdragen?

De Einde-Ondernemerschap-Module is een reeks van acht sessies, elk kwartaal één. Je kan aan alle acht sessies meedoen. Dat is dan vanaf het moment dat je opzegt tot een jaar nadat je daadwerkelijk bent gestopt. Minder sessies mag natuurlijk ook, wat voor jullie werkt. Elke sessie staat in het teken van een thema. Hier en daar nodigen we een externe spreker uit om een thema uit te diepen. Elke sessie biedt ook voldoende gelegenheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

De eerste sessies zijn gepland, en wel op:

  • 21 april 2021
  • 24 augustus 2021
  • 8 december 2021

Alle sessies starten om 12.30 uur. We ontvangen je graag met een lunch. Om 15.00 uur ronden we af.

Voor deze eerste drie sessies in het programma hebben we Gertjan Brouwer van Passieva Financieel Advies uitgenodigd om met jullie in gesprek te gaan en jullie te inspireren. Gertjan neemt jullie mee in een proces van trage vragen: dat zijn de vragen waar je wellicht niet één twee drie antwoord op hebt: Welk vermogen/opties/potentieel heb ik? Wat past bij mij in de levensfase die nu volgt? Hoe formuleer ik concrete plannen en doelen en baseer ik die op mijn kernwaarden en innerlijke overtuiging? Welke stappen moeten worden gezet en wat/wie heb ik daarbij nodig?

In zijn professie als vermogensbegeleider is Gertjan vertrouwenspersoon voor gevestigde ondernemers en vermogende particulieren. Hij voert gesprekken die veel verder gaan dan financiële, fiscale en juridische aspecten. Als metgezel stelt hij óók vragen over je drijfveren en idealen. Vragen over hoe jij de verbinding legt tussen je vermogen/potentieel en je levensovertuiging. Als die verbinding tot stand komt, krijgt vermogen echt waarde, in financiële én immateriële zin.

Gertjan werkt met de veranderfilosofie van David Cooperrider: ‘Waarderend Onderzoeken’. Hierin staat anders kijken en doen centraal. Deze aanpak richt zich niet op het oplossen van je problemen, maar het veranderen van je perspectief. Het doet een beroep op je gevoel en spreekt je creatieve brein aan.

De tijd nemen om te komen tot het formuleren van een nieuw praktisch financieel perspectief maakt geen einde aan emoties, verlieservaring, missen en verwerking die horen bij de veranderingen waar jullie doorheen gaan. De rust en de nieuwe energie die een scherp nieuw perspectief oplevert maakt het wel makkelijker daarmee om te gaan.

Gertjan begeleidt de eerste drie, hierboven genoemde, sessies. De agenda voor deze sessies is als volgt:

21 april
Over Geld, gedrag en emotie. Kennismaking en eerste verkenning.

24 augustus
Over Veranderprincipes en het vinden van antwoorden op Trage Vragen.

8 december
Storytelling: Vertel elkaar je verhaal.

Doe je mee? Dan graag jouw deelname even bevestigen via onderstaand formulier.

 Ja, hierbij bevestig ik mijn deelname