Ben jij een vrouw/man van hout, steen en staal en wil je meebouwen aan bijzondere woonplekken voor mensen met een zorgvraag? Spreek je de taal van vaklieden maar weet je ook de verbinding te leggen met de gebruikers van het vastgoed? Dan zijn wij naar jou op zoek!

FUNCTIEPROFIEL

Je gaat vanuit de Stichting Onroerend Goed van De Drie Notenboomen (SOG DDN) helpen om goede huisvesting te garanderen voor mensen die zorg nodig hebben. Daartoe zijn een 4-tal formules in de wereld gezet met als meest bekende: de Herbergier en de Thomashuizen. Jij bent de bruggenbouwer tussen verhuurders en huurders/gebruikers van ruim 160 panden door het hele land. Je adviseert en ondersteunt zowel het DDN-management als ook de zorgondernemers met betrekking tot het beheer en onderhoud en uitvoering van kleine bouwkundige aanpassingen aan panden. Je onderhoudt een in- en extern netwerk en ontvangt leiding van de manager/directeur van de SOG DDN.

Dit ga je concreet doen:

Adviseren en ondersteunen van zorgondernemers
Je bent verantwoordelijk voor het behouden en waar mogelijk het verbeteren van de kwaliteit van het huisvesting van de formules van DDN alsmede de verduurzaming van panden. Je voert regelmatig vastgoedchecks uit en zorgt voor het actueel houden van dit instrument. Je signaleert knelpunten c.q. gebreken die voortvloeien uit de vastgoedcheck en signalen van collegae en geeft advies aan zorgondernemers en verhuurder over het herstellen hiervan

Constructief contact met verhuurders
Je bent een relatiebeheerder voor de woningbouwcorporaties en andere verhuurders m.b.t. onderhouds-, aanbouw- en verbouw werkzaamheden. Je acteert als spil tussen ondernemer en verhuurder bij complexe vraagstukken en stagnerende kwaliteit van werken door verhuurder alsmede het plannen en indelen van het periodiek onderhoud en het verbeteren van locaties

Gegevensbeheer van het vastgoedarchief en veiligheidscontroles
Je houdt het CRM-systeem up-to-date m.b.t. onderhoud en veiligheid van ‘huizen’ en ziet toe op het naleven van regelgeving rond BMI-installatie en legionellabeheer. Je bent de beheerder van de kennisbank met betrekking tot legionella, brandveiligheid, duurzaamheid en andere vastgoed gerelateerde zaken.

Je levert input voor de kwartaalrapportage over het vastgoedbeheer en onderhoud en neemt deel aan commissies, werk-, en projectgroepen.

Dit ben jij:

  • Je hebt een opleiding op Hbo-niveaumet daarbij aantoonbare affiniteit met technisch beheer van panden. Je bent communicatief sterkmet ervaring in het managen van verwachtingen en bewaken en vastleggen van afspraken. Een achtergrond in (facilitaire) dienstverlening, makelaardij of onderhoudsbedrijf is een pre.
  • Je vindt het een meerwaarde om met je kennis een bijdrage te leveren aan een mooie woonomgeving voor mensen met een verstandelijke beperking en of geheugenverlies.
  • Je bent zelfstandig en een proactieve inzet is vereist om vakinhoudelijke werkzaamheden te verrichten en hierin voorkomende problemen zelf op te lossen binnen de gestelde kaders. Prioriteitstelling, planning van de werkzaamheden en de voortgangsbewaking vinden zelfstandig plaats. Initiatief is nodig bij het op goede wijze volbrengen van de eigen en werkzaamheden en die van anderen. Organisatorisch is terugval mogelijk op de manager/directeur Vastgoed.
  • Je sociale vaardigheden zijn uitstekend. Tijdens werkcontacten worden hoge eisen gesteld aan tact, vertrouwen wekken en luistervaardigheid, evenals het kunnen motiveren en aanspreken van anderen. Daarnaast is het kunnen overbruggen van tegenstellingen van belang. Overtuigingskracht is nodig om bouwkundige veranderingen en/of onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van kwaliteit en continuïteit van het vastgoed te realiseren.
  • Je bent je bewust van risico’s, verantwoordelijkheden en invloed die je hebt op het imago van de organisatie. Je bewaakt de visie en de kaders van het vastgoedbeleid alsmede de uitvoering ervan binnen de organisatie en door de zorgondernemers. Je reikt professionele handvatten aan om tot een adequaat vastgoedbeheer voor zorgondernemers te komen binnen de formules. Rapporteert actief gezien het hoge risico op materiele en immateriële schade.
  • Je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn een basisvereiste voor het onderhouden van contacten intern en met zorgondernemers, collegae, verhuurders en andere stakeholders. Adviseren, onderhandelen, overtuigen, aanspreken en het schrijven van notities en bouw gerelateerde documenten zijn het fundament.
  • Je bent oplettend en het bewaken van het Programma van Eisen is vereist bij het laten uitvoeren van bouwkundige onderhoud en aanpassingen aan panden. Onvoldoende oplettendheid kan nadelige consequenties hebben voor de uitstraling van de vastgoedportefeuille van de organisatie en het gebruik door ondernemers voor haar doelgroep.
  • Je hebt ervaring in het werken binnen organisaties waar tegengestelde belangen voorkomen, zowel op organisatie- als individueel niveau. Het volgen van ontwikkelingen in het werk- en vakgebied is van belang voor de functie-uitoefening. Eisen worden gesteld aan integriteit en voorkomend gedrag bij contacten zowel binnen als buiten de organisatie.

DOELSTELLING SOG DDN

De Stichting Onroerend Goed DDN huurt voor een lange periode vastgoedlocaties passend bij de doelgroep, de unieke manier van ondernemen en het overeengekomen Programma van Eisen. Samen met de verhuurder en zorgondernemer waakt de Stichting OG DDN ervoor dat de panden in goede staat blijven en dat eenieder zijn taken en rollen kent rond het beheer en onderhoud van de panden, installaties en andere vastgoed gerelateerde zaken.

AANBOD

Werken bij DDN is werken in een klein en ondernemend team van twintig collega’s. Met deze kleine organisatie doen we grootse dingen. We ondersteunen ruim 160 vestigingen verspreid over Nederland, blijven deze uitbreiden en verbeteren en werken aan de ontwikkeling van nieuwe zorgformules. DDN is een open organisatie met een echte hands-on mentaliteit. Onze kernwaarden zijn kleinschaligheid, ondernemerschap en keuzevrijheid. Het is aan elke collega om daar in zijn/haar rol mee uiting aan te geven.

Ons kantoor is op dit moment nog gevestigd in Gouda, maar verhuist per oktober naar Amsterdam Zuidoost.

Dit bieden wij:

  • Een marktconforme beloning met o.a. een goede pensioenregeling
  • Een tijdelijk dienstverband van bij voorkeur 32-36 uur per week met uitzicht op een vast dienstverband.

ORGANISATIE

De zorg kan persoonlijker, goedkoper en vooral leuker. Dat laten wij, De Drie Notenboomen (DDN) – de grootste franchiseorganisatie in de Nederlandse zorg – zien met de zorgformules Thomashuis, Herbergier, ZorgButler en Thomas op Kamers. In deze vier concepten gaan zorg en wonen voor specifieke doelgroepen op een passende manier hand in hand. Alle locaties worden geleid door zelfstandige zorgondernemers.
Zij geven met hun eigen creativiteit, kennis en ervaring zelf invulling aan hun bedrijf.
Uitgangspunt is altijd de bewoners een zo gewoon mogelijk leven bieden.

INTERESSE?

Wil je solliciteren? Wij werken in de werving & selectie van nieuwe collega’s samen met Scout. Stuur daarom je CV en motivatie naar Babs Jansen, Adviseur Recruitment bij Scout. Je kunt mailen naar: b.jansen@scoutgroep.nl of bellen naar 06 – 54 11 42 47.