Wij durven in de zorg dingen op een andere manier te organiseren. Wij maken hiervoor bewuste keuzes, omdat we ervan overtuigd zijn dat ze bijdragen tot onze ambitie, namelijk de zorg persoonlijker, leuker en goedkoper maken. 

De Drie Notenboomen BV

De Drie Notenboomen is een BV en is volledig in eigendom van Loek Winter. De directie van De Drie Notenboomen bestaat uit Roger Lof en Meile Salverda. Chantal Weijers is directeur van de Stichting Onroerend Goed DDN. Loek Winter en Anke Blokhuis zijn bestuurder.

De Drie Notenboomen is geen zorgaanbieder in de zin van de Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg). De individuele franchisenemers zijn dat wel. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en welzijn voor hun bewoners. De Drie Notenboomen als franchisegever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de franchiseorganisatie en de franchiseformules.

De Stichting Onroerend Goed DDN

Sinds 1 januari 2020 verlopen alle huurstromen via de Stichting Onroerend Goed DDN (SOG DDN). Dit maakt het vastgoedbeheer met alle inkomsten en uitgaven zo overzichtelijk mogelijk. Verdere toelichting over de SOG is onderaan deze pagina te lezen. De stichting heeft een Raad van Afgevaardigden. Dit is een overleg- en consultatie-orgaan bestaande uit vertegenwoordigers van de franchiseverenigingen van de Thomashuizen en de Herbergier. Alle personeelsleden die zich bezig houden met vastgoedmanagement, -beheer en -ontwikkeling zijn werkzaam bij de SOG DDN.

Het organogram van De Drie Notenboomen, inclusief de Stichting Onroerend Goed (SOG) DDN, ziet er als volgt uit:

De franchiseformules

De franchisenemers binnen de franchiseformules van De Drie Notenboomen zijn zelfstandige zorgondernemers binnen een VOF (vennootschap onder firma). De franchisenemers zijn aan De Drie Notenboomen verbonden via een franchiseovereenkomst.

Jaarlijks wordt door De Drie Notenboomen een benchmark opgemaakt om inzicht te geven in de inkomsten, uitgaven en resultaten van de individuele vestigingen. De benchmarks van de jaren 2020, 2021 en 2022 zijn hier te zien.

Kwaliteit van de bedrijfsorganisatie

Sinds 2006 zijn de Thomashuizen en het DDN-kantoor ISO gecertificeerd. Binnen de Thomashuizen wordt een bedrijfskundig kwaliteitsmanagementsysteem gehanteerd dat onderdeel is van deze ISO-certificering. Het wordt tevens als toetsingskader gebruikt om de geldigheid van de ISO-stempel eens per jaar te evalueren. Hiermee kunnen we continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening aantonen én maken we zichtbaar dat de Thomashuizen aan alle geldende wet- en regelgeving voldoen.

Kwaliteit van de franchiseformules

Het borgen van de kwaliteit van de franchiseformules is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de franchisegever en de franchisenemer. Beide hebben een rol in het realiseren van een warm thuis waar kwalitatieve zorg wordt geleverd:

  • De franchisenemer door het creëren van een huislijke omgeving en het bieden van goede zorg voor de bewoners
  • De franchisegever door het inrichten van dienstverlening (via middelen, opleiding en advies) voor en het faciliteren van een lerend netwerk van franchisenemers 

Om de kwaliteit van de franchiseformules te bewerkstelligen worden er verschillende instrumenten gebruikt.

Formulehandboek

Elk franchiseformule heeft een handboek dat de missie & visie van de formule vertaalt naar praktische handvatten voor de verwezenlijking ervan door de zorgondernemers. Dit handboek is beschikbaar voor alle zorgondernemers en wordt continu aangepast om de franchiseformules relevant te houden in elk tijdskader. De handboekonderdelen die betrekking hebben op zorg worden opgesteld in afstemming met de besturen van de franchiseverenigingen van de verschillende formules.

Opleiding & Intervisie

Voor alle franchiseformules is er een opleidingsaanbod beschikbaar, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen startende en ervaren zorgondernemers. Het opleidingsaanbod wordt continu doorontwikkeld en sluit aan bij de leerbehoeften van de zorgondernemers en ontwikkelingen in wet- en regelgeving. In alle franchiseformules wordt uitwisseling van informatie en ervaring gestimuleerd via intervisie tussen zorgondernemers.

Klanttevredenheidsonderzoek

De Drie Notenboomen heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Voor de franchiseformules wordt periodiek de klanttevredenheid uitgevraagd via een kwantitatieve meting door een extern onderzoeksbureau. Dit bureau is een full-service klant- en marktonderzoekbureau en gespecialiseerd in zorg en overheid. Doel hiervan is om met de vertegenwoordigers en medewerkers de dialoog aan te gaan om de kwaliteit naar een nog hoger niveau te tillen.

Lees hier het Klanttevredenheidsonderzoek Thomashuis 2023 en het Klanttevredenheidsonderzoek Herbergier 2023.

Kwaliteitskader Thomashuis

Binnen Thomashuis wordt een bedrijfskundig kwaliteitsmanagementsysteem gehanteerd dat onderdeel is van de bovenvermelde ISO-certificering, en dat als toetsingskader wordt gebruikt om de geldigheid van de ISO-stempel te evalueren. Mede dankzij dit kwaliteitsmanagementsysteem behoudt de formule een ISO-certificaat. Hiermee kan de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van DDN aangetoond worden én wordt zichtbaar gemaakt dat de Thomashuizen aan alle geldende wet- en regelgeving voldoen.

Kwaliteitskader Herbergier

Bij Herbergier wordt een eigen kwaliteitskader gebruikt dat is ontstaan uit de visie van Herbergier en o.a. een naar Herbergier aangepaste versie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg omvat. Alle Herbergiers worden elke 2 jaar onderworpen aan een audit die evalueert of er aan dit kader voldaan wordt.

De Drie Notenboomen in cijfers

(Bron: jaarrekeningen De Drie Notenboomen)