Laten we het zo makkelijk mogelijk maken! Heb je een vraag met betrekking tot gegevensbescherming?
Laat het ons weten via communicatie@dedrienotenboomen.nl of +31 182 55 04 33.

Inleiding

Je leest de privacyverklaring van De Drie Notenboomen, kortweg DDN. DDN is een franchiseorganisatie in de zorg en is eigenaar van 4 verschillende franchiseconcepten.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites die aan DDN en de franchiseconcepten zijn verbonden. Ook de verschillende sociale media nemen we mee in deze verklaring.

Wat vertellen wij, waar en waarom

DDN werkt elke dag aan het faciliteren van wonen en zorg waarbij het draait om de mens. Deze mens kan een bewoner, zorgondernemer, medewerker, buurtbewoner, vrijwilliger, vertegenwoordiger, … zijn. We streven bewust een impact na op mens en maatschappij en dat doen we door te vertellen wat er allemaal in ons hele netwerk gebeurt. Eenvoudige dingen des levens waar altijd mensen bij betrokken zijn.

Dit zijn de websites die we voor deze verhalen gebruiken:

Links tussen deze websites en verbinding met andere websites

Onze websites bevatten links tussen elkaar en naar andere websites. Deze andere websites kunnen toebehoren aan onze partners, regelgevende instanties, … of sociale media. Zo bouwen o.a. wij Youtube-video’s in om onze verhalen nog tastbaarder te kunnen maken.

Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de bovenvermelde websites. Dus wanneer je deze links naar andere websites gebruikt, dien je ook hun privacybeleid te raadplegen als je volledig op de hoogte wilt zijn.

Cookies

Wanneer je de websites van DDN bezoekt, kan er een klein bestand op de harde schijf van je computer worden geplaatst. Deze zogenoemde cookies maken onze websites nuttiger door informatie over jouw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor jou om de websites te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als je dat wilt, kan je jouw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van je browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als je cookies uitschakelt, heb je mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze websites.

DDN-websites kunnen cookies installeren voor deze doeleinden:

  • Functionaliteit: wij willen dat je een aangenaam bezoek beleeft op onze website
  • Analyse: wij bekijken geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens via Google Analytics om te leren over hoe onze websites gebruikt worden en hoe we dit nog kunnen verbeteren. We delen geen informatie met Google en alle door ons gebruikte IP-adressen zijn anoniem. Het privacybeleid van Google is hier te lezen.
  • Tracking: o.a. bij Youtube-video’s worden automatisch tracking cookies gebruikt. Als je deze cookies niet laat installeren, kan je ook niet genieten van de filmpjes.
    Daarnaast werken wij samen met Wonderkind om kandidaat-zorgondernemers te vinden. Dit doen zij door gericht te adverteren via zoekmachines en sociale media. Om zoekcampagnes optimaal te laten verlopen en kandidaten zo goed mogelijk tot bij DDN te brengen, worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie verwijzen we naar het privacybeleid van Wonderkind.

Verzamelt DDN ook persoonlijke informatie?

DDN verzamelt op geen enkele manier gegevens van personen met een zorgvraag. De zorgondernemers binnen de verschillende franchiseformules zijn hiervoor verantwoordelijk.

DDN verzamelt wel persoonsgegevens van mensen die zich aanmelden:

  • voor informatiebijeenkomsten over het zorgondernemerschap binnen de verschillende franchiseformules
  • als kandidaat voor het zorgondernemerschap binnen de verschillende franchiseformules

Deze gegevensverzameling vindt echter enkel plaats na bevestiging door de aanmelder.
Alle persoonlijke informatie die je met ons deelt, behandelen we veilig en vertrouwelijk.

Deze gegevens worden verwijderd:

  • Informatiebijeenkomsten: 2 weken na de bijeenkomst
  • Zorgondernemerschap: Onmiddellijk bij afwijzing tijdens het selectieproces (na notificatie)

Beveiliging

Onze websites worden gebouwd, onderhouden en gehost door professionele partijen die hierdoor toegang kunnen hebben tot jouw persoonlijke informatie. Het spreekt voor zich dat zij zich in onze samenwerking verbinden aan dezelfde normen en waarden waarmee wij jouw gegevens behandelen.

Al onze systemen voldoen daarnaast aan de geldende veiligheidsvoorschriften.

Iets melden over jouw gegevens?

Je kunt bij ons altijd opvragen welke gegevens wij van jou bezitten. We laten het je graag weten.

Daarnaast maken wij overvloedig gebruik van beeldmateriaal in de vorm van foto’s en video’s. Deze materialen behandelen wij met het grootste respect voor zowel de maker als de geportretteerde.

Heb je vragen bij gebruikte foto- en filmmaterialen op onze websites of social media kanalen? Neem gerust met ons contact op zodat we erover kunnen praten.

Updates voor dit beleid

DDN kan deze privacyverklaring bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen.

Contact

Heb je iets te melden of zit je met een prangende vraag? Neem dan contact op met de afdeling Marketing & Communicatie bij DDN via +31 182 55 04 33 of communicatie@dedrienotenboomen.nl.

De Drie Notenboomen
Kattensingel 2
2801CA GOUDA
Kvk-nummer: 30109441