Wij zijn De Drie Notenboomen

DDN_beeldmerk

Wat streven wij na?

Het is onze missie om de gezondheidszorg persoonlijker, leuker en goedkoper te maken.

Hoe doen we dat?

We zetten drie kernwaarden centraal in alles wat we doen.

  • Kleinschaligheid: korte communicatielijnen, vertrouwde gezichten, aandacht en tijd voor de medemens
  • Ondernemerschap: creativiteit, ruimte voor initiatief, eigenaarschap en gerichte verantwoordelijkheid
  • Keuzevrijheid: het recht om te kiezen, zowel voor een zorgvrager als voor een zorgverlener

Om dit praktisch te realiseren kiezen we bewust voor maatschappelijk verantwoord ondernemen via franchising.

De franchiseaanpak maakt immers dat

  • Deze kernwaarden makkelijk vermenigvuldigd kunnen worden zonder dat de waarde ervan vermindert
  • Er een duidelijke beschrijving is van ieder zorgconcept waaraan een doortastende kwaliteitsbewaking kan worden gekoppeld.

Ons kerntakenpakket is daarom:

1. Formuleontwikkeling
- Ontwikkeling van nieuwe zorgformules
- Verdere ontwikkeling van de bestaande formules op het vlak van volume en inhoud

2. Dienstverlening voor franchisenemers
- Begeleiding: coaching, opleiding
- Facilitering: expertise, kwaliteitstoetsing, communicatie, vastgoed

3. Verbinden
- DDN en franchisenemers met elkaar
- DDN en franchisenemers met de buitenwereld

Wie is betrokken?

De Drie Notenboomen als franchisegever zorgt ervoor dat zorgprofessionals zich maximaal op hun zorgtaak kunnen focussen en hun dromen over zorg voor medemensen kunnen realiseren.
Elke franchisenemer in elke franchiseformule is verantwoordelijk voor het garanderen van kwalitatieve zorg en het bieden van een warm thuis voor zijn of haar klanten.
Een zorgvrager maakt een bewuste keuze voor een franchisenemer als zorgverlener en onderhoudt de dialoog over de geleverde zorg.
Externe partners brengen gerichte expertise in zodat de kwaliteit van de franchiseformules optimaal is.

Waarom doen we dit?

Omdat we vinden dat de mens centraal moet staan in de zorg en niet het systeem.
Omdat we de zorg willen organiseren zoals we het voor onszelf zouden willen.
Omdat we geloven in de kracht en de passie van zorgverleners en hen willen stimuleren om deze maximaal te benutten.
Omdat we geloven dat je via kleine dingen een grote impact kunt hebben op mens en maatschappij.
Omdat we de samenleving willen stimuleren in het zorgen voor elkaar.
Omdat we andere willen uitdagen, prikkelen en stimuleren om dingen anders te doen in de zorg.
Omdat we vinden dat de mens niet moet integreren in de zorgwereld, maar de zorgwereld moet integreren in de gewone wereld.