Geen eigen vastgoed

Al bij het ontstaan van De Drie Notenboomen en tijdens het opzetten van de eerste Thomashuizen is er bewust voor gekozen om het vastgoed niet zelf te willen bezitten. Vastgoed is een essentieel onderdeel van onze werking, maar DDN wil geen bakstenen bezitten. Dat zit niet in het kerntakenpakket. De expertise van DDN zit in het faciliteren van professionals in de zorg zodat zij een kleinschalige woonvoorziening kunnen runnen. Met de vastgoedexpertise van anderen wordt er voor een unieke combinatie tussen pand en bedrijfsvoering gezorgd.

De vastgoedpartners van DDN hebben steevast het doel om op een maatschappelijk verantwoorde manier zorgvastgoed te ontwikkelen. Er wordt daarom hoofdzakelijk met woningcorporaties samengewerkt, maar steeds vaker ook met private vastgoedinvesteerders die betaalbaarheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel dragen.

De panden waar een Thomashuis of een Herbergier in gevestigd zijn, hebben vaak een bijzondere uitstraling en/of geschiedenis. We vinden immers dat zorgvastgoed niet alleen een focus op efficiëntie van zorgverlening moet hebben, maar ook op beleving. Het moet ook fijn zijn om er te wonen.

Dat maakt dat we in onze portefeuille verschillende schooltjes, boerderijen, notariswoningen, fabrieken, en zelfs hele kloosters hebben. Steeds vaker werken we ook aan nieuwbouwprojecten, liefst op bijzondere plekken. Onze panden staan hoofdzakelijk midden in de samenleving, omdat we vinden dat mensen niet moeten integreren in de zorgwereld, maar de zorgwereld moet integreren in de gewone wereld.