Ieder zijn vak. Samen vooruit.

Als De Drie Notenboomen willen wij ons permanent kunnen richten op onze kerntaken, wat maakt dat wij voor verschillende specialistische domeinen externe expertise aantrekken.

Deze partners zorgen ervoor dat wij kunnen doen waar we goed in zijn – het ontwikkelen van franchiseformules binnen de gezondheidszorg – en dat hun vakkennis onze activiteiten tot een hoger niveau tilt.

Er zijn verschillende deelaspecten van onze organisatie waarvoor we nauwe samenwerkingen hebben met derden.

Vastgoed

Wij zijn zelf geen eigenaar van de panden waarin onze ondernemingen gehuisvest worden. Deze keuze is heel bewust genomen: wij richten ons op de zorg, en wij willen nooit gegijzeld worden door ons eigen vastgoed.
Onze vaste vastgoedpartners zijn woningcorporaties, inmiddels 35 verschillende verspreid over heel Nederland.

Bovendien kunnen we al jaren rekenen op de passie en de expertise van enkele architectenbureaus om tot de vormgeving van onze panden te komen. Lees meer

Boekhouding & Personeelsadministratie

We vinden het essentieel dat franchisenemers met een minimale inspanning een maximale transparantie kunnen bieden in hun bedrijfsvoering. Daarom werd er een standaardpakket opgemaakt dat door elke franchisenemers gebruikt wordt voor de boekhouding en de personeelsadministratie. Lees meer

Bank

De wens om te ondernemen gaat steeds gepaard met de behoefte aan een investering. Met verschillende banken hebben we een samenwerkingsverband voor aangepast advies over financiën en verzekeringen. Lees meer

Kwaliteit

Degelijke opleiding is onmisbaar om te weten waar je mee bezig bent. Daarnaast zijn wij als particulier zorginitiatief aan al onze bewoners, hun verwanten, de franchisenemers en aan onszelf verplicht om transparantie te bieden over de bedrijfsvoering, de zorg en het welzijn van onze bewoners. Lees meer

Belangenbehartiging

De bewoner staat centraal in alles wat wij doen. Hun belangen, daar draait het om. Wij nemen daarom een actieve rol in het behartigen ervan, en dat doen wij samen met verschillende belangenorganisaties. Lees meer