Ieder zijn vak. Samen vooruit.

Om ons permanent te kunnen richten op onze kerntaken, trekken wij externe expertise aan voor verschillende specialistische domeinen. Deze partners zorgen ervoor dat wij kunnen doen waar we goed in zijn – het ontwikkelen van franchiseformules binnen de gezondheidszorg – en dat hun vakkennis onze activiteiten naar een hoger niveau tilt. Voor verschillende deelaspecten van onze organisatie hebben we nauwe samenwerkingen met derden.

Vastgoed

Wij zijn zelf geen eigenaar van de panden waarin onze ondernemingen gehuisvest worden. Deze keuze is heel bewust genomen: wij richten ons op de zorg. Onze vaste vastgoedpartners zijn woningcorporaties, verspreid over heel Nederland. Daarnaast kunnen we al jaren rekenen op de passie en de expertise van enkele architectenbureaus om tot de vormgeving van onze panden te komen. Lees meer

Boekhouding & Personeelsadministratie

We vinden het essentieel dat franchisenemers met een minimale inspanning een maximale transparantie kunnen bieden in hun bedrijfsvoering. Daarom is er een standaardpakket samengesteld dat door elke franchisenemers gebruikt wordt voor de boekhouding en de personeelsadministratie. Lees meer

Bank

De wens om te ondernemen gaat steeds gepaard met de behoefte aan een investering. Met verschillende banken hebben we een samenwerkingsverband voor aangepast advies over financiën en verzekeringen. Lees meer

Kwaliteit

Degelijke opleiding is onmisbaar om te weten waar je mee bezig bent. Daarnaast zijn wij als particulier zorginitiatief aan al onze bewoners, hun verwanten, de franchisenemers en aan onszelf verplicht om transparantie te bieden over de bedrijfsvoering, de zorg en het welzijn van onze bewoners. Lees meer

Belangenbehartiging

De belangen van onze bewoners staan centraal in alles wat wij doen. Wij nemen daarom een actieve rol in het behartigen ervan. Dat doen wij samen met verschillende belangenorganisaties. Lees meer