Een gelukkig leven voor iedereen

Leren en blijven leren

Toekomstige franchisenemers zijn gepassioneerde professionals met een droom, maar hebben (meestal) nog geen ervaring met ondernemen. Daarom bieden we een intensief opleidingstraject met modules over onder meer boekhouding, personeelsbeleid, marketing, bewonersselectie en netwerken. Voor ondernemers die het klappen van de zweep al kennen, worden aanvullende opleidingen geboden die verfrissende ideeën en inspiratie bieden.

Kwaliteit van leven boven alles

Kwaliteitsbewaking is een belangrijk aandachtspunt binnen onze organisatie. Goede zorg en een goed leven, daar doen onze zorgondernemers met hun team het voor. Naast de dagelijkse gesprekken tussen de zorgverleners en hun bewoners over hun behoeften, voeren we iedere 2 jaar een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek uit onder bewoners en hun verwanten. De vragen gaan over de zorg en andere onderwerpen die te maken hebben met wonen, leven, werken in het huis. De resultaten worden door de zorgondernemers met alle verwanten besproken. Indien nodig worden verbeteringen doorgevoerd. Voor de Herbergier-formule wordt daarnaast ieder jaar de uitvraag gedaan voor Zorgkaart Nederland.

Goed ondernemerschap

Om aan te tonen dat de bedrijfsvoering op orde is, beschikt elk Thomashuis over een ISO-certificaat en wordt er bij Herbergier aan deze erkenning gewerkt. Via de ISO-certificering kunnen we aantonen dat de wet- en regelgeving gevolgd wordt, en zorgen we via een minimale bureaucratische regeldruk dat we van en met elkaar weten dat dit correct gebeurt. De ISO-normering legt de nadruk op het vastleggen van essentiële processen met betrekking tot zorgvuldige bedrijfsvoering en de verantwoording van kwalitatieve zorg. Ook voor Zorgbutler en Thomas Op Kamers hebben we deze ambitie.

Voor het toetsen van de ISO-normering doen wij beroep op Bureau Veritas, een internationale professionele dienstverlenende organisatie. Zij bieden op maat gemaakte oplossingen om organisaties te helpen bij het realiseren, onderhouden en aantonen van de verplichtingen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen.