Transparantie via de stichting

Sinds 1 januari 2020 lopen alle huurstromen (en -overeenkomsten) via de Stichting Onroerend Goed DDN, en niet meer via de franchiseorganisatie DDN. Dit maakt het vastgoedbeheer met alle inkomsten en uitgaven zo overzichtelijk mogelijk.

De Stichting Onroerend Goed DDN heeft als doel:

  • het waarborgen van de continuïteit van het vastgoed en haar financiële positie bij de woonzorgconcepten van DDN waaronder in elk geval van de concepten: Thomashuis, Herbergier, Zorgbutler en Thomas Op Kamers en eventuele nieuwe concepten;
  • betaalbare huisvesting bieden aan kleinschalige woonzorgconcepten van DDN;
  • het bevorderen van de volkshuisvesting en meer in het bijzonder huisvesting van personen met een zorgindicatie, en voorts al hetgeen wat met het bovenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Er worden samenwerkingen op lange termijn (10 tot 20 jaar) gesloten via huurovereenkomsten. Het DDN-vastgoedteam ondersteunt en begeleidt de vastgoedpartners bij de realisatie en het onderhoud van een pand. Het onderhoud is geregeld via een reguliere onderhoudsverdeling huurder-verhuurder. Bij verlenging van contracten onderhandelt DDN over de investeringen die nodig zijn voor de verlenging en het up-to-date houden van het huisvestingsconcept.

De stichting heeft een Raad van Afgevaardigden. Dit overleg- en consultatie-orgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de franchiseverenigingen van Thomashuis en Herbergier.

De jaarrekening van de SOG over 2022 vind je hier: Jaarrekening 2022 SOG.