De kern van Driehoekskunde is dat het in elke driehoek waarin een professional de zorg voor een mens op zich heeft genomen het draait om het vertrouwen van ouders (en andere familieleden) te verdienen en te behouden. 

Alle professionals die iets voor en met mensen doen, raken automatisch betrokken in een driehoeksverhouding. Wanneer ze voor een dementerende vrouw zorgen, bijvoorbeeld, zijn haar partner en kinderen de derde hoek. Driehoeksrelaties zijn vaak ingewikkeld. De derde kan een welkome aanvulling zijn, maar ook als een bedreigende ander ervaren worden. Familie als derde hoek kan welkom zijn, maar ook als een blok aan het been ervaren worden.

Driehoekskunde beschrijft wat er in de driehoeksverhouding tussen bewoner, ouders (of andere verwanten) en zorgondernemers gebeurt. En wat er hoort te gebeuren.

In deze training ga je actief aan de slag met Driehoekskunde. Aan de hand van casuistiek maak je de stap van theorie naar dagelijkse praktijk.

 

De training wordt gegeven door Sjoerd Egberts, zoon van Chiel Egberts. Chiel is de grondlegger van Driehoekskunde. Samen met zoon Sjoerd runt hij Drienamiek, een trainings- coachings- en advies bureau. Chiel heeft in een DDN-college een inkijkje gegeven in Driehoekskunde. Dit webinar kan hier terugkijken.

 

De training Driehoekskunde is van 10.00 – 16.00 uur en is onderdeel van het regionale aanbod. Dat wil zeggen dat de trainer naar je toekomt! Hoe werkt dit?

  • Organiseer je met andere ondernemers om samen een deelnemersgroep te vormen (maximaal 12 personen!)
  • Organiseer een eigen locatie
  • Neem contact op met DDN om de trainers te reserveren
  • DDN stemt de data, locatie en deelnemers met de trainers af en betaalt de inzet van de trainers

De trainer is beschikbaar op de volgende dagen:

  • 7 juni 2022
  • 20 juni 2022
  • 22 september 2022
  • 18 oktober 2022
  • 14 november 2022

 

Wie het eerst komt, het eerst maalt. Dus wacht niet te lang. Datum reserveren? Neem contact op met lisa.theunissen@dedrienotenboomen.nl