Zelfstandig, nabij en respectvol

Ze woont op haar negentigste als weduwe alleen. De huishoudelijke hulp houdt haar woning netjes. Medisch mankeert mevrouw nog niet veel, op wat ouderdomsklachten na. Eenzaamheid dreigt wel. Aan een verpleeghuis moet ze niet denken en het bejaardenhuis is gesloten. Hoe moet dit nu verder? Een vraag waar mevrouw ’s nachts wel eens van wakker ligt.

Tegenwoordig wonen ouderen met een lichte zorgvraag langer thuis en zijn zorg en ondersteuning over diverse partijen versnipperd. Het leidt tot beperkte aandacht, oppervlakkig contact, toegenomen eenzaamheid en zorgprofessionals die niet kunnen zorgen zoals ze zouden willen. Om deze groep mensen een gezellig en geborgen thuis te geven, is de Zorgbutler in het leven geroepen.

Zelfstandig, nabij en respectvol
Bij de Zorgbutler wordt het probleem bij de kern aangepakt. Er wordt een bruisende woonplek gecreëerd waar mensen zelfstandig kunnen blijven wonen, maar wel de nodige ondersteuning kunnen vinden voor hun zorgvraag en huishoudelijke hulp. Mensen hebben er een eigen voordeur en een eigen brievenbus, kunnen een leven leiden zoals ze het zelf willen en genieten van de nabijheid van anderen. Bijvoorbeeld voor als er wat is.

Zorgbutler-ondernemer worden, iets voor jou?
Elke vestiging van de Zorgbutler wordt door een zorgondernemer geleid. Deze Zorgbutler-ondernemer woont in de buurt en is het eerste aanspreekpunt voor bewoners, familie en medewerkers. De zorgondernemer heeft nauw contact met de bewoners en legt met het team de nadruk op welzijn en nabijheid. Elke Zorgbutler creëert als het ware een veilige omgeving waarin iedereen kan zijn wie hij of zij is.

Het ondernemerschap biedt de vrijheid om te zorgen vanuit een droom die vele zorgprofessionals ooit hadden toen ze aan hun vak begonnen: er werkelijk zijn voor de medemens. Vaak is dat in de zorg bijna onmogelijk geworden door een gebrek aan ruimte, tijd of geld. 'Terug naar de essentie van de zorg' noemen de eerste Zorgbutler-ondernemers wat ze dagelijks doen. Dit brengt hen als werkplezier, zingeving en persoonlijke ontwikkeling.

Kracht van het ondernemerschap
Ondernemerschap in de zorg? Dat is geen standaard manier van werken. Toch wordt er bij de Zorgbutler heel bewust voor gekozen. Het zorgt ervoor dat zorgprofessionals hun energie en passie maximaal kunnen inzetten om de zorg op hun eigen manier in te vullen. Daarbij worden de wensen van de bewoner vooropgezet. Dankzij het ondernemerschap zijn de lijnen kort en kan de zorgondernemer zelf de randvoorwaarden creëren en realiseren.

Als Zorgbutler-ondernemer hoef je het wiel niet zelf uit te vinden. De Zorgbutler is namelijk een concept van franchiseorganisatie De Drie Notenboomen. Keuzevrijheid, ondernemerschap en aandacht voor de mens staan in alles wat zij doen centraal. Zo slagen ze erin om zorg te organiseren zoals ze het voor zichzelf zouden willen. Terwijl elke Zorgbutler-ondernemer zorgt, onderneemt en leert, biedt De Drie Notenboomen de kennis, ervaring, tools en begeleiding. Zo doet iedereen waar hij of zij goed in is en wordt ieder in z’n rol versterkt. En dat allemaal ten behoeve van de bewoners.

Lees het de essentie van het zorgondernemerschap bij de Zorgbutler.