Geachte mevrouw Helder,

Graag reageren we op uw Kamerbrief van 12 juni waarin u recente misstanden in de zorg koppelt aan pgb-gefinancierde wooninitiatieven. Wij zijn uiteraard van mening dat er zeer kritisch gekeken moet worden indien er misstanden zijn en dat deze zoveel mogelijk moeten worden voorkomen.

Als grootste franchiseorganisatie in de Nederlandse zorg zetten wij ons al ruim twee decennia succesvol in om de zorg persoonlijker, leuker en goedkoper te maken. Hiervoor ontwikkelen wij kleinschalige woonvoorzieningen voor verschillende doelgroepen met een zorgvraag. In onze vier concepten – ThomashuisHerbergierZorgbutler en Thomas op Kamers – gaan zorg en wonen voor specifieke doelgroepen hand in hand. Kleinschaligheid, ondernemerschap en keuzevrijheid staan centraal in alles wat we doen.

Ons inziens is het pgb bij uitstek een geschikt instrument om te komen tot die passende zorg in kleinschalige wooninitiatieven als de onze. Hierover maken we individuele afspraken met onze bewoners en hun wettelijk vertegenwoordigers. De kwaliteit van zorg die we hen bieden wordt onafhankelijk getoetst en hierover zijn we transparant.

We betreuren het dat in uw Kamerbrief alle wooninitiatieven over één kam worden geschoren en dat daarbij een rechtstreekse koppeling wordt gemaakt met pgb als financieringsvorm. We denken dan ook graag met u mee over de voorwaarden die aan pgb-aanvragen gesteld dienen te worden, zodat we de kwaliteit van zorg binnen kleinschalige wooninitiatieven kunnen blijven borgen.

We nodigen u en uw opvolger in het nieuwe kabinet van harte uit om persoonlijk te komen kijken welke mooie dingen onze zorgondernemers iedere dag weten te bieden aan hen die het zo hard nodig hebben.

De Drie Notenboomen