Staatssecretaris voor Sociale Zaken & Werkgelegenheid Tamara van Ark was woensdag 21 februari te gast in het Thomashuis en de Herbergier in Reeuwijk. Op uitnodiging van de lokale VVD-fractie kwam zij de sfeer opsnuiven in beide zorgondernemingen en ging ze in gesprek met bewoners, wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers en de zorgondernemers.

Het Thomashuis en de Herbergier in Reeuwijk zijn gevestigd in het oude gemeentehuis en staat in het hart van de gemeente, midden in de samenleving. Het pand is grondig verbouwd en biedt nu een warm thuis voor mensen met een verstandelijke beperking of geheugenproblemen.

Aandacht
“Zo zou het voor iedereen geregeld moeten zijn”, zei Tamara van Ark tijdens de rondleiding in de Herbergier. De huislijkheid en de warmte maakten duidelijk indruk. “Samen met 25 medewerkers –15 voltijdse equivalenten – zorgen we ervoor dat onze 17 bewoners een zinvolle invulling van hun dag beleven”, vertellen Carlo en Marleen Onderstal, de zorgondernemers van de Herbergier. “En iedereen doet alles, van rustig tijd doorbrengen met bewoners tot samen eten maken. Enkel de verpleegtechnische handelingen zijn voor wie er bevoegd voor is, maar voor de rest gaat het om aandacht geven.”

In het Thomashuis verzorgden de zorgondernemers Iris Kortekaas en Bart Lubbers de rondleiding. “We hebben bewust gekozen voor een jonge bewonersgroep en we hopen met die gasten nog minstens 20 jaar samen te kunnen wonen. Een duidelijke uitdaging zit in het scheiden van werk en privé, maar het gaat steeds beter.” Een duidelijk enthousiaste Tamara van Ark ging vervolgens aan tafel voor een broodje en een glas melk en praatte uitvoerig met bewoners Peter en Roberto.

Aan tafel in Thomashuis Reeuwijk

Aangepaste regels
“De zorg in Nederland is van een goede kwaliteit en dat moet zo blijven. Tegelijk willen we lokaal ruimte bieden aan nieuwe initiatieven die de zorg betaalbaar houden of de zorg verbeteren. Dat betekent soms ook dat wet- en regelgeving aangepast moeten worden om die ruimte te maken. Door met elkaar in gesprek te gaan ontstaan ideeën en dat is het idee achter het bezoek van de staatssecretaris”, sprak Dirk van den Acker van de lokale VVD-fractie. De ervaring bij De Herbergier is dat zeker niet alle regels bijdragen aan betere zorg. “Natuurlijk is kwaliteitsbewaking belangrijk”, geeft Marleen Onderstal de staatssecretaris mee, “maar meer ruimte voor maatwerk is gewenst”.

“Samen met de bewoners kunnen we veel zelf regelen”, zegt Bart Lubbers van het Thomashuis, “maar de gemeente is bijvoorbeeld belangrijk voor het vervoer van mensen met een beperking naar hun werk. Zeker voor mensen die het allemaal niet zo goed overzien is het moeilijk om een half uur onverwacht te moeten wachten. Vervoer moet echt goed geregeld zijn.”

Nieuwe regels en aangepaste afspraken zijn onlosmakelijk verbonden met vooruitgang. “Vernieuwing zorgt altijd voor situaties die voorheen nog niet bestonden”, zegt Sander Speleman van de Drie Notenboomen, de franchiseorganisatie van de Thomashuizen en de Herbergier. “Een gezonde dosis burgerlijke ongehoorzaamheid leidt vaak tot de mooiste initiatieven, steeds vaker ook in de zorg. Logischerwijs willen we dan ook samen met bevoegde instanties bouwen aan aangepaste regelgevende kaders”, gaf hij mee aan de staatssecretaris.

‘Zielsdankbaar’
Lange tijd praatte Tamara van Ark met Tjerk Schoen, een kranige man op leeftijd. Zijn zus woont vrijwel sinds het begin in Herbergier Reeuwijk. “Dit is haar redding geweest. Zij kwam vanaf van een gesloten afdeling van een verpleeghuis, waar zij in toenemende mate in een isolement kwam te verkeren. De verhuizing naar de Herbergier heeft bij haar een ware metamorfose teweeggebracht. Zij toont weer belangstelling voor iedereen en stelt zelfs weer vragen. Ze hoeft niet langer gemalen voedsel gevoerd te krijgen, maar eet weer normaal met alleen de hoogstnoodzakelijke hulp. De vriendschappelijke bejegening van haar begeleiders gaat zelfs zo ver, dat met haar een reis naar haar geboortegrond in Friesland is ondernomen. Mijn zus is rolstoel gebonden en zij was hiervoor zielsdankbaar. Het korte-termijn-geheugen zal niet verbeteren, maar voor de rest is mijn zus grotendeels terug. Van het thuisfront is een last afgevallen.”

Tamara van Ark geniet van de beelden van het spetterende carnavalsfeest dat door Thomashuis Reeuwijk werd georganiseerd.
Tamara van Ark geniet van de beelden van het spetterende carnavalsfeest dat door Thomashuis Reeuwijk werd georganiseerd.